Anasayfa Poliklinikler Ultrasonografi-Doppler

su deposu kabin konteyner prefabrik nakliyat

Radyologlarımız tarafından ultrasonografi çekimlerinde tüm batın, üriner sistem, meme, yumuşak doku, tiroid ultrasonografisi , obstetrik ve folikülometrik ultrasonografi uygulamaları yapılmaktadır.
Ayrıca ultrasonografi altında biyopsi de ilgili hekimlerimizce yapılmaktadır.

  • TÜM BATIN ULTRASONOGRAFİSİ

  • MEME ULTRASONOGRAFİSİ

  • TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ

  • YUMUŞAK DOKU ULTRASONOGRAFİSİ

  • ÜRİNER SİSTEM ULTRASONOGRAFİSİ

  • OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ

  • JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ

  • FOLİKÜLOMETRİK ULTRASONOGRAFİ

 

 

Lüften randevu alınız.
Randevu için Telefon: 212 614 67
00